Notice: Undefined index: pouze-pro-lekare in /www/doc/www.ledvinovakalkulacka.cz/www/index.php on line 37

Obličková kalkulačka pre lekárov

Na základe medzinárodne platných odporúčaní pre odovzdanie pacienta do nefrologickej starostlivosti sme vyvinuli nástroj, kterého cieľom je prevencia, eventuálne včasná liečba ochorenia obličiek pacientov. Na základe Vám dostupných informácií o pacientovi odpovedzte na nižšie uvedené otázky.

Meno
Priezvisko
Pracovisko
Email / Telefón
Len na účely kontaktovania v prípade doplňujúcich otázok.
Komentár