Kontakt

B. Braun Medical s.r.o.
(sídlo společnosti)
Hlučínska 3
831 03 Bratislava
IČ: 31 350 780, DIČ: SK2020297609
 
 
IBAN: SK41 1111 0000 0012 1657 9001
SWIFT: UNCRSKBX
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Šancová ul. 1/A
813 33 Bratislava
 
Meno
Priezvisko
Pracovisko
Email / Telefón
Len na účely kontaktovania v prípade doplňujúcich otázok.
Komentár