Obličková kalkulačka

Obličková kalkulačkaObličková kalkulačka vám po vyplnení všetkých otázok orientačne vypočíta riziko ochorenia obličiek a odporúči ďalší postup. Vyplňte odpoveď pri každej otázky, len tak je možné spustiť výpočet. Tam, kde si nie ste istí, zvoľte radšej variant „nie“. Upozorňujeme, že online výpočet nenahrádza lekárske vyšetrenie. Bez ohľadu na výsledok sa vždy vyplatí nezabúdať na pravidelné preventívne prehliadky u praktického lekára a dodržiavanie zdravej životosprávy.
 

1. Základné parametre
Vek
18 - 60 rokov
61 - 69 rokov
70 a viac rokov
Pohlavie
muž
žena
Váha
kg
Výška
cm
PSČ
2. Prítomnosť rizikových faktorov
Fajčíte cigarety?
nie
áno
Máte cukrovku?
nie
áno, menej ako 5 rokov
áno,viac ako 5 rokov
Máte vysoký krvný tlak?
nie
menej ako 5 rokov a/alebo dobre liečený
viac ako 5 rokov a/alebo nesprávne liečený
Vyskytlo sa vo vašej rodine ochorenie obličiek?
nie
áno
Objavujú sa u vás opuchy nôh?
nie
áno
Prekonali ste infarkt myokardu alebo angínu pectoris?
nie
áno
Vyskytlo sa u vás srdcové zlyhanie?
nie
áno
Vyskytla sa u vás ischemická choroba dolných končatín alebo mozgovo-cievna príhoda?
nie
áno
Mali ste niekedy obličkové kamene?
nie
áno
Užívate lieky proti bolesti viac jako 1x týždenne?
nie
áno
Trpíte revmatologickým ochorením?
nie/neviem
áno
Bola vám v minulosti zistená bielkovina alebo krv v moči?
nie/neviem
áno
Uplynuli odvtedy, čo ste boli naposledy na preventívnej prehliadke u praktického lekára, viac ako 5 rokov?
nie
áno/neviem
Uplynuli odvtedy, čo ste boli naposledy na preventívnej prehliadke u praktického lekára, viac ako 3 roky?
nie
áno/neviem


Vstupujete do odbornej časti

Tieto stránky sú určené len pre odborných pracovníkov v zdravotníctve. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach spoločnosti B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov v zmysle ustanovenia § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tzn. osoby, ktoré sú oprávnené predpisovať alebo vydávať lieky. . 
 
Som si vedomý rizík spojených s vyššie uvedenou informáciou a som odborníkom vo vyššie uvedenom zmysle. 
 
V prípade, že nie som odborníkom, som oboznámený s rizikami, ktorým sa vystavujem v dôsledku možného chybného vyhodnotenia informácií určených výhradne odborníkom.

alt alt

Meno
Priezvisko
Pracovisko
Email / Telefón
Len na účely kontaktovania v prípade doplňujúcich otázok.
Komentár